Personale på kontoret:


Eyvind Gulbrandsen,

Leder for Viften

20 46 64 08


Mette Thrue,

Sekretær


post@viften.net

Regler for tilmelding og afmeldingTILMELDING:

Man tilmelder sig Musikskolen ved at udfylde den elektroniske tilmeldingsblanket, som der i indskrivningsperioden er linket til her.


Har man gået før skal man gentilmelde sig her.

 

OBS: Tilmeldingen er bindende, men vi er åbne for at gi en prøveomgang eller to. Efter dette er man forpligtet til at betale for sæsonen. 

Der er dog mulighed for at stoppe til jul, og således kun betale for de første fire måneder. Et sådant ophør skal ske ved skriftlig henvendelse til Musikskolens kontor inden jul.

 

Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette sker i samråd med den enkeltes lærer, og efter aftale med musikskolens leder, med en skriftlig udmeldelse til udgangen af en måned. Man skal da kun betale til og med udmeldingsmåneden.

Regler for fremmøde og fraværDet siger sig selv, at man får mest ud af sin undervisning, hvis man møder hver gang. Det er en musikskole, med streg under skole. Det betyder, at vi regner med at du bliver rigtig god til dit instrument, og glad for at spille. Også når du øver dig derhjemme.

 

Ved fravær bør man melde afbud til sin lærer i god tid. Timer som er aflyst af eleven erstattes ikke.

 

Ved lærerens aflysning af hold- eller soloundervisning, søges der givet erstatningstimer. Dette gælder ikke gratis undervisning.

 

Musikskolen forbeholder sig retten til at aflyse tre gange i løbet af en sæson. Ved den fjerde aflysning refunderes et beløb svarende til brugerbetalingen for den aflyste fjerde undervisningsgang, samt evt. efterfølgende aflysninger.

Priser 2021/22


Sæsonen er på 34 uger, og løber fra den 1. september 2021 til den 31. maj 2022.

Sæsonen er opdelt i et efterårs- og et forårssemester.


Betalingen for efterårssemesteret (4 måneder) opkræves i oktober/november, og betalingen for forårssemesteret (5 måneder) opkræves i april.


Viften får statstilskud og kommunalt tilskud. Deltagerbetalingen dækker ca. 1/5 af vores udgifter til lærerløn. Så det er faktisk billigt.


Soloundervisning

299,- pr. måned


Soloundervisning er 25 minutters undervisning om ugen.


Holdundervisning 159,- pr. måned


Et hold består af min. 2 og max. 4 elever. Vi skemalægger holdene med 15 minutter pr. elev.


Musikalsk forskole 250,- for hele sæsonen


Børnekor 250,- for hele sæsonen


Rytmisk kor for voksne 900,- for hele sæsonen

 

Instrumentalundervisning af voksne 1.600,- for 12 gange á 25 minutter 

(Der opkræves for hele forløbet på én gang ved sæsonstart)


Udlejning af instrumenter


Musikskolen udlejer i mindre omfang instrumenter. Primært for 1.års elever. Så man lige kan se, om det er noget for en.

 

Vi tager en mindre pris for udlejning. Cirka svarende til 2% af instrumen-tets indkøbspris pr. måned. Der opkræ-ves for undervis-ning og instru-mentleje på én gang.

 

Eleven står selv for sit forbrug af guitar-strenge, saxofonblade, trommestikker etc. Læreren kan formidle indkøb. Evt. skader på instrumentet udbedres på Musikskolens foranledning, og dækkes af lejeren.

 

Instrumentet skal afleveres umiddelbart efter sæsonafslutning, medmindre man vil fortsætte på samme instrument året efter. Da kan man gratis have instrumentet hjemme sommeren over.

 

Man lejer (og betaler) instrument pr semester

(Priserne er pr semester/halvår og er den samme for forårs og efterårssemesteret)


Vi har dølgende instrumenter til udlejning:


Digitalklaver 400,- 

Elbas med forstærker 360,-

Elguitar med forstærker 270,-

Guitar 90,-

Saxofon 540,-

Trommesæt 450,-

Trompet 270-

Tværfløjte 360,-

Violin 90,-

 


Lærere 


Eyvind Gulbrandsen

Klaver og guitar. Begge fag på Friskolen. Computermusik på Musikskolen i Marstal.

Tlf. 23 36 18 10

Send e-mail

EyvindJesper Nedergaard-Hansen

Guitar (akustisk og elektrisk), elbas, band

Tlf. 61 66 31 28

Send e-mail


Helene Jedzini

Violin

Tlf. 42 48 24 15

Send e-mail
Boas Segel

Trommer, band

Tlf. 31 21 45 19

Send e-mail

Rie Pape Møller

Tværfløjte, blokfløjte, Musikalsk forskole

Tlf. 23 30 75 55

Send e-mail

Ruth Nøjgaard

Sang, børnekor

Tlf. 61 74 18 94

Send e-mail
Henrik Harder

Saxofon, fløjte, klaver

Tlf. 23 70 34 70

Send e-mail

 


 

LokalerMusikskolen har egne lokaler i Viften (Zappa), på Marstal skole (Mozart), og på Friskolen.

Sammenspil/bands


Når du har gået til musik i et par år, og hvis du har fået øvet dig godt, vil du sikkert synes, at det kunne være fedt at spille i et band.


Musikskolen har flere sammenspilshold/bands. Er du god nok til det, vil du blive tilbudt plads i et af dem. Det er gratis at spille i band.

Musikalsk forskoleMusikskolen har i 2016/17 genoptaget musikalsk forskole med Rie som lærer på Marstal skole.


Musikalsk forskole er for børn i 1. og 2. klasse


Målet med undervisningen er at stimulere børnenes umiddelbare musikglæde og derved styrke deres musikalske udvikling.


Vi vil synge, danse og lære om musikkens elementer.


Vi planlægger undervisningen i den første time efter børnene har fået fri fra skole.


Der er plads til 15 børn på holdet, og vi har lavet en pris på 250,- for hele sæsonen.

Instrumenter


Herunder kan du se alle de instrumenter/fag, vi har undervisning i. Der undervises i alle fag på Marstal Skole. Hvis der er elever til det, og vi vil kunne lægge et fornuftigt skema, vil vi også meget gerne tilbyde undervisning på Friskolen.


Man kan gå til alle fag fra 3. klasse.

 

Blokfløjte

Blokfløjten er på grund af sin størrelse og forholdsvis enkle spilleteknik et godt begynderinstrument, men kan dog også dyrkes i avanceret solo- og sammenspilssammenhæng.

 

Elbas

Elbassen lægger bunden indenfor den ”elektriske musik”. Dens spilleteknik ligner guitarens, så den kan være et godt alternativ for tidligere guitarister.

 

Elguitar

Når man har spillet guitar i nogle år, kunne det være man fik lyst til at prøve kræfter med den strømførende del af repertoiret …


Forældre barn undervisning

Del glæden med musikken. Lær at spille et instrument med dit barn.


Undervisningen er tilpasset barnets niveau. Der undervises i guitar, klaver, violin og trommer. 


Guitar

Alsidigt instrument, der er velegnet til både solo- og sammenspil. Undervisningen omfatter node- og becifringsspil, herunder også akkompagnement til sang.


Harmonika

Soloinstrument, der ofte benyttes til sammen-spil. Der undervises i tangentharmonika.

 

Keyboard/klaver - holdundervisning

Der undervises primært i node- og becifringsspil, og mest efter sangbøger.

 

Klaver/keyboard - soloundervisning

Klaveret er særdeles velegnet som solo-instrument, men kan dog også benyttes i sammenspilssituationer. Det er primært klaverspil efter noder.

 

Sammenspil/band

Musikskolen opretter et antal sammenspils-hold for musikskoleelever, der deltager i instrumentalundervisningen. Det kræver nogen færdighed på instrumentet. Du vælger selv om du vil gå til sammenspil, men det er læreren der afgør, hvilket hold du skal på, eller om du evt. skal vente lidt. Tal med din lærer om det.

 


Sang

I sangundervisningen bliver der lagt vægt på, at man synger med kroppen, og at man skal være bevidst om dette. Der skal løsnes op for spændinger, som blokerer for sangen og sang-glæden. Hertil benyttes forskellige teknikker og ikke mindst latteren og at være i en tryg sammenhæng med nogle andre.

 

Saxofon

Saxofonen bruges i alle former for rytmisk musik. Dens grebssystem minder meget om blokfløjtens, så den er et godt alternativ for tidligere blokfløjtespillere, der har lyst til et andet blæseinstrument.Trommer/slagtøj

Trommesættet er uundværligt i næsten al rytmisk musik og benyttes også i andre musikgenrer. Marimba, xylofon og vibrafon er andre slagtøjsinstrumenter, som indgår i undervisningen.

 


Trompet

Velafprøvet instrument i messingblæser-familien. Både til klassisk og rytmisk musik.

 

Tværfløjte

Solo- og sammenspilsinstrument, der hører til træblæserfamilien, selv om den i vore dage er bygget af metal. Anvendes både i klassisk og i rytmisk musik.

 


Violin

Strygeinstrument der anvendes i alle former for klassisk musik og folkemusik.