InstrumentalundervisningÆrø musikskole tilbyder undervisning i en række instrumenter og hvis du savner noget, så tag endelig kontakt.


Instrumentalundervisning foregår enten solo (25 min./uge) eller på hold.

Et hold består af min. 2 og max. 4 elever.

Vi skemalægger holdene med 15 minutter pr. elev.


Vi bestræber os på at tilbyde undervisning i følgende instrumenter:


Klassisk guitar

El-guitar

Bas

Trommer/slagtøj

Blokfløjte

Violin

Cello

Kontrabas

Klaver/keyboard

Elektronisk musik

Sangskrivning/Komposition

Saxofon

Sang

Kirkeorgel (kræver minimum et års klaverundervisning forud)

Klokkespil

LokalerMusikskolen har egne lokaler i Viften (Zappa), på Marstal skole (Mozart), og på Friskolen.

Regler for fremmøde og fraværDet siger sig selv, at man får mest ud af sin undervisning, hvis man møder hver gang. Det er en musikskole, med streg under skole. Det betyder, at vi regner med at du bliver rigtig god til dit instrument, og glad for at spille. Også når du øver dig derhjemme.

 

Ved fravær bør man melde afbud til sin lærer i god tid. Timer som er aflyst af eleven erstattes ikke.

 

Ved lærerens aflysning af hold- eller soloundervisning, søges der givet erstatningstimer. Dette gælder ikke gratis undervisning.

 

Musikskolen forbeholder sig retten til at aflyse tre gange i løbet af en sæson. Ved den fjerde aflysning refunderes et beløb svarende til brugerbetalingen for den aflyste fjerde undervisningsgang, samt evt. efterfølgende aflysninger.

Personale på kontoret:


Eyvind Gulbrandsen,

Leder for Viften

20 46 64 08


Mette Thrue,

Sekretær


post@viften.net

Tilmelding


Man tilmelder sig Musikskolen ved at udfylde den elektroniske tilmeldingsblanket, som der i indskrivningsperioden er linket til her.


Har man gået før skal man gentilmelde sig her.

 

OBS: Tilmeldingen er bindende, men vi er åbne for at gi en prøveomgang eller to. Efter dette er man forpligtet til at betale for sæsonen. 

Der er dog mulighed for at stoppe til jul, og således kun betale for de første fire måneder. Et sådant ophør skal ske ved skriftlig henvendelse til Musikskolens kontor inden jul.

 

Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette sker i samråd med den enkeltes lærer, og efter aftale med musikskolens leder, med en skriftlig udmeldelse til udgangen af en måned. Man skal da kun betale til og med udmeldingsmåneden.

Priser 2022/23


Sæsonen er på 34 uger, og løber fra den 1. september til den 31. maj..

Sæsonen er opdelt i et efterårs- og et forårssemester.


Betalingen for efterårssemesteret (4 måneder) opkræves i oktober/november, og betalingen for forårssemesteret (5 måneder) opkræves i april.


Viften får statstilskud og kommunalt tilskud. Deltagerbetalingen dækker ca. 1/5 af vores udgifter til lærerløn. Så det er faktisk billigt.


Soloundervisning

299,- pr. måned


Soloundervisning er 25 minutters undervisning om ugen.


Holdundervisning 159,- pr. måned


Et hold består af min. 2 og max. 4 elever. Vi skemalægger holdene med 15 minutter pr. elev.


Musikalsk forskole 250,- for hele sæsonen


Børnekor 250,- for hele sæsonen


Rytmisk kor for voksne 900,- for hele sæsonen

 

Instrumentalundervisning af voksne 1.600,- for 12 gange á 25 minutter 

(Der opkræves for hele forløbet på én gang ved sæsonstart)


Lærere 


Eyvind Gulbrandsen

Klaver, Guitar, Komposition, Computermusik

Tlf. 23 36 18 10

Send e-mail


Jesper Nedergaard-Hansen

Guitar (akustisk og elektrisk), elbas, band + klaver og trommer for begyndere.

Tlf. 61 66 31 28

Send e-mail


Helene Jedzini

Violin, Blokfløjte

Tlf. 42 48 24 15

Send e-mail


Søren Krogh Caspersen

Trommer, sang, band,

sangskrivning, elektroniskmusik

Tlf. 81 28 36 45

Send e-mail


Rie Pape Møller

Musikalsk forskole

Tlf. 23 30 75 55

Send e-mail


Ruth Nøjgaard

Sang, børnekor

Tlf. 61 74 18 94

Send e-mail


Henrik Harder

Saxofon, Klaver

Tlf. 23 70 34 70

Send e-mail


Claus Kaarsgaard

Cello, Kontrabas, Sammenspil

Tlf. 60 28 51 67

 Send e-mail

 

Musikalsk forskoleMusikskolen har i 2022/23 genoptaget musikalsk forskole med Rie som lærer på Marstal skole.


Musikalsk forskole er for børn i 1. og 2. klasse


Målet med undervisningen er at stimulere børnenes umiddelbare musikglæde og derved styrke deres musikalske udvikling.


Vi vil synge, danse og lære om musikkens elementer.


Vi planlægger undervisningen i den første time efter børnene har fået fri fra skole.


Der er plads til 15 børn på holdet, og vi har lavet en pris på 250,- for hele sæsonen.

Sammenspil/bands


Når du har gået til musik i et par år, og hvis du har fået øvet dig godt, vil du sikkert synes, at det kunne være fedt at spille i et band.


Musikskolen har flere sammenspilshold/bands. Er du god nok til det, vil du blive tilbudt plads i et af dem. Det er gratis at spille i band.

Udlejning af instrumenter


Musikskolen udlejer i mindre omfang instrumenter. Primært for 1.års elever. Så man lige kan se, om det er noget for en.

 

Vi tager en mindre pris for udlejning. Cirka svarende til 2% af instrumen-tets indkøbspris pr. måned. Der opkræ-ves for undervis-ning og instru-mentleje på én gang.

 

Eleven står selv for sit forbrug af guitar-strenge, saxofonblade, trommestikker etc. Læreren kan formidle indkøb. Evt. skader på instrumentet udbedres på Musikskolens foranledning, og dækkes af lejeren.

 

Instrumentet skal afleveres umiddelbart efter sæsonafslutning, medmindre man vil fortsætte på samme instrument året efter. Da kan man gratis have instrumentet hjemme sommeren over.

 

Man lejer (og betaler) instrument pr semester

(Priserne er pr semester/halvår og er den samme for forårs og efterårssemesteret)


Vi har dølgende instrumenter til udlejning:


Digitalklaver 400,- 

Elbas med forstærker 360,-

Elguitar med forstærker 270,-

Guitar 90,-

Saxofon 540,-

Trommesæt 450,-

Trompet 270-

Tværfløjte 360,-

Violin 90,-